Sortida de fums d’un local.

La sortida de fums d’un local necessita la instal·lació d’un element annex (tub) que ha de discórrer per un celobert o una façana posterior i que, de forma imprescindible, necessita de l’autorització de la comunitat de propietaris a la qual pertany el local per a la seva instal·lació.

Característiques dels tubs de sortida de fums

Cal tenir en compte que aquests tubs requereixen d’unes característiques concretes com:

  • Dimensió adequada
  • Sortida de fums cap a l’exterior i sobresortint com a mínim 1 metre de l’edifici
  • Que el ventilador no causi sorolls que puguin afectar als veïns

Quan una persona vol comprar o llogar un local amb intenció de desenvolupar un negoci o activitat que requereix una eliminació de fums (normalment un restaurant o bar), ha de preveure que necessitarà de l’autorització de la comunitat per poder instal·lar un tub que evacuï els fums que generi el desenvolupament de l’activitat de restauració, sempre que aquest no existeixi.

I aquí és quan es genera la controvèrsia entre els veïns de la comunitat respecte a si s’autoritza la instal·lació d’aquest tub i per on anirà.

Sorgeixen moltes preguntes: Per on discorrerà el tub? Afectarà a algun habitatge? Passarà a prop de finestres, safaretjos, etc.? Causarà molèsties, sorolls, etc.? Què passa si es deixa d’exercir l’activitat per la qual es va destinar la instal·lació del tub? Qui retira el tub?

Moltes preguntes que necessiten respostes.

Requisits per instal·lar un tub de sortida de fums

Què s’ha de fer si compres o llogues un local, i necessites instal·lar un tub de sortida de fums en un edifici?

  1. El primer de tot és revisar el títol constitutiu o escriptura d’obra nova de la finca on està situat el local. És possible que hi hagi una clàusula al final que indiqui que, en cas d’haver d’instal·lar un tub de sortida de fums, no sigui obligatori l’autorització de la comunitat de propietaris. Difícil però possible.
  2. El segon que s’ha de fer, en cas que no digui res el títol constitutiu, és assessorar-se amb un tècnic sobre la viabilitat física de poder instal·lar aquest tub a l’edifici. En cas afirmatiu, s’haurà de demanar una reunió al president de la comunitat de propietaris per tal de poder sol·licitar la instal·lació del tub de sortida de fums del local.

A la reunió haurà d’assistir el tècnic per poder exposar a tots els propietaris els aspectes tècnics de la instal·lació. És important anar molt bé documentat.

Possibles rebutjos i contraprestació econòmica

Hem de pensar que s’està sol·licitant als propietaris d’una finca la instal·lació d’un nou element, i la presència del qual no els suposa cap benefici. Més aviat ho percebran com un element molest i negatiu, especialment pel que representa, i que és l’ocupació d’un local de l’edifici per a restaurant o bar.

Aquest tipus de negocis són els que causen més rebuig en les comunitats de propietaris pels problemes col·laterals que solen implicar, especialment en matèria de sorolls i molèsties que generen els cliens d’aquests establiments on moltes vegades no es respecten els horaris límit municipals establerts.

Per això, no estaria de més estudiar la possibilitat d’oferir una contraprestació econòmica a la comunitat de propietaris pel fet d’autoritzar la instal·lació del tub de sortida de fums.

No ho hem de considerar-lo com un suborn, sinó com una gratificació cap a la comunitat, partint de la base que tècnicament és viable la seva instal·lació i no perjudica a cap propietari.

Acord per a la instal·lació d’una sortida de fums

L’acord per autoritzar a un propietari o inquilí a instal·lar un tub de sortida de fums per al seu local ha de ser adoptat per unanimitat.

És un tipus d’obra que afecta a elements comuns i suposa crear una servitud, per aquest motiu s’exigeix la unanimitat. Per això, és realment complex que es pugui asolir l’acord ja que sempre ens podrem trobar amb algun veí que s’oposi, al·legant raons justificades o no.

Per això, és molt important anar a la reunió on es tracti aquesta sol·licitud molt bé documentat tant en aspectes tècnics com a administratius per tal de poder donar resposta als dubtes que, amb tota seguretat, plantejaran els veïns de l’immoble.

Alternatives

En cas de rebuig comunitari a la instal·lació del tub de sortida de fums, pot existir un pla alternatiu depenent de l’Ajuntament on estigui situada la comunitat de propietaris, i és la instal·lació de campanes-filtro.

Aquestes campanes-filtre absorbeixen el fum de la cuina, ho passen per uns filtres de carbó actiu per depurar l’aire i l’expulsen després per la façana. Cal informarse prèviament amb l’Ajuntament de la localitat sobre la viabilitat d’aquesta instal·lació, ja que no tots les admeten.

En Finques Chicote estem acostumats a gestionar les propostes d’instal·lació de sortida de fums per a locals. És molt important el poder disposar d’informació prèvia perquè els propietaris puguin votar.

Si te ha gustado esta publicación de “Sortida de fums d’un local”, también te puede interesar

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Sign up with email

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik