Finques Chicote

Assegurances

Agents de diverses companyies d’assegurances des del 1968

La proximitat al client, acompanyant-lo i guiant-lo en les millors solucions, han fet de Finques Chicote un referent en la gestió d’assegurances.

 

Assegurances

Som agents de diverses companyies asseguradores i oferim les millors cobertures, tant per a particulars com per a comunitats, cobrint tots els riscos que afecten finques i pàrquings.

Administració Moderna

A Finques Chicote oferim una àmplia gamma d’assegurances.

+ Informació

+ Assegurances multirisc – per a comunitats de propietaris

+ Assegurances de llar – continguda i continent

+ Assegurances de responsabilitat civil

+ Assegurances d’impagament de lloguers

+ Assegurances per defensa jurídica

Estem especialitzats en els riscos que afecten finques i pàrquings:

+ Incendi

+ Fuites de conduccions d’aigua potable i residual

+ Danys per vent i pluja

+ Robatoris i vandalisme

+ Responsabilitat civil

+ Reclamació d’impagaments