Finques Chicote

Assessoria Jurídica

Oferint servei en Assessoria Jurídica des del 1968

La proximitat al client, acompanyant-lo i guiant-lo en les millors solucions, han fet de Finques Chicote un referent en l’assessoria jurídica.

Assessoria Jurídica

Oferim les solucions jurídiques més adequades a qualsevol qüestió de l’àmbit immobiliari.

Consultoria Moderna

A Finques Chicote el servei d’Assessoria Jurídica inclou:

+ Informació

+ Contractes d’arrendament

+ Subarrendament, cessions, subrogacions i pròrrogues

+ Desnonaments

+ Estatuts de Propietat Horitzontal

+ Divisió, segregació, agregació i agrupació de finques

 

Dret Immobiliari:

+ Contractes d’exclusiva

+ Reserves

+ Arres

+ Compravenda

+ Mandats de venda

+ Opció de compra

+ Usdefruits

+ Vitalicis

+ Dret de Construcció

+ Responsabilitat Civil

+ Divisió de condominis

+ Dret Hipotecari

+ Dret Registral