Finques Chicote

Assessoria Jurídica

Oferint servei en Assessoria Jurídica des del 1968

La proximitat al client, acompanyant-lo i guiant-lo en les millors solucions, han fet de Finques Chicote un referent en l’assessoria jurídica.

Assessoria Jurídica

Oferim les solucions jurídiques més adequades a qualsevol qüestió de l’àmbit immobiliari.

Consultoria Moderna

A Finques Chicote el servei d’Assessoria Jurídica inclou:

+ Informació

+ Contractes d’arrendament

+ Subarrendament, cessions, subrogacions i pròrrogues

+ Desnonaments

+ Estatuts de Propietat Horitzontal

+ Divisió, segregació, agregació i agrupació de finques

 

Dret Immobiliari:

+ Contractes d’exclusiva

+ Reserves

+ Arres

+ Compravenda

+ Mandats de venda

+ Opció de compra

+ Usdefruits

+ Vitalicis

+ Dret de Construcció

+ Responsabilitat Civil

+ Divisió de condominis

+ Dret Hipotecari

+ Dret Registral

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik