Finques Chicote

Administració de Comunitats

Administrem Comunitats des de l’any 1968

La proximitat al client, acompanyant-lo i guiant-lo en les millors solucions, han convertit Finques Chicote en un referent en l’Administració de Comunitats i Finques.

Administració de comunitats

Actualment, Finques Chicote gestiona més de 440 comunitats d’una gran varietat, tant per la seva tipologia, nombre d’entitats i complexitat – distribuïdes per tot Barcelona i l’Hospitalet. Ens avalen més de 51 anys d’experiència gestionant comunitats de propietaris essent coneixedors de tota la problemàtica que comporta.

Administració Moderna

El nostre equip de professionals està qualificat per gestionar tot tipus de comunitats, des d’un edifici petit fins mancomunitats complexes.

A més a més, disposem d’àmplies sales de juntes ubicades en les oficines pròpies per celebrar les reunions de propietaris de manera còmoda i professional.

+ Informació

Gestions d’àmbit econòmic-administratiu:

+ Elaboració de pressupostos.

+ Elaboració de liquidacions de provisió de fons, fons de reserva i derrames.

+ Elaboració de convocatòries i actes.

+ Control de cobrament de quotes ordinàries i derrames.

+ Pagament a proveïdors i empleats.

 

Gestions d’àmbit tècnic:

+ Gestió i seguiment d’incidències.

+ Execució i seguiment d’acords de juntes.

+ Tramitació i seguiment dels sinistres amb companyies d’assegurances.

+ Manteniments i conservació de l’immoble.

+ Reparació i rehabilitació de l’immoble.

+ Compliment de les normatives tècniques.

 

Gestions d’àmbit jurídic-laboral:

+ Confecció i custòdia del llibre d’actes.

+ Seguiment i reclamació administrativa de morositat.

+ Control de processos judicials.

+ Control jurídic de contractes amb proveïdors.

+ Gestions amb els organismes oficials.

+ Control de compliment de les normatives vigents.

+ Control de compliment de la normativa de l’IRPF i IVA.

+ Control de compliment de la normativa dels models 347 i 184.

+ Contractació de personal necessari per a l’immoble.

+ Control de compliment de les normatives laborals.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik