Finques Chicote

Administració Online

Oferint un servei en constant adaptació a les noves tecnologies des del 1968

La proximitat al client gràcies al portal d’Administració Online, permet un accés 24h/7 per a poder accedir a les dades referents a la seva comunitat o propietats de lloguer.

Administració Online

Oferim l’accés a les dades de la seva comunitat o propietats de lloguer mitjançant el servei d’Administració Online: Admiweb.

Administració Moderna

La plataforma Admiweb li permet veure en temps real les dades referents a la seva comunitat o propietats de lloguer:

+ Informació

+ Accés mitjançant un usuari i contrasenya personalitzada

 

Comunitats:

+ Actes de reunió

+ Liquidacions anuals

+ Industrials habituals

+ Pòlisses d’assegurança

+ Contractes de manteniment

+ Notificació d’incidències per email a l’oficial assignat

 

Propietats de lloguer:

+ Liquidacions mensuals

+ Industrials habituals

+ Pòlisses d’assegurança

+ Contractes de manteniment

+ Factures d’industrials

+ Notificació d’incidències per email a l’oficial assignat

+ Rebuts pendents

+ Cobraments i pagaments pendents de liquidar

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik