Finques Chicote

Administració Online

Oferint un servei en constant adaptació a les noves tecnologies des del 1968

La proximitat al client gràcies al portal d’Administració Online, permet un accés 24h/7 per a poder accedir a les dades referents a la seva comunitat o propietats de lloguer.

Administració Online

Oferim l’accés a les dades de la seva comunitat o propietats de lloguer mitjançant el servei d’Administració Online: Admiweb.

Administració Moderna

La plataforma Admiweb li permet veure en temps real les dades referents a la seva comunitat o propietats de lloguer:

+ Informació

+ Accés mitjançant un usuari i contrasenya personalitzada

 

Comunitats:

+ Actes de reunió

+ Liquidacions anuals

+ Industrials habituals

+ Pòlisses d’assegurança

+ Contractes de manteniment

+ Notificació d’incidències per email a l’oficial assignat

 

Propietats de lloguer:

+ Liquidacions mensuals

+ Industrials habituals

+ Pòlisses d’assegurança

+ Contractes de manteniment

+ Factures d’industrials

+ Notificació d’incidències per email a l’oficial assignat

+ Rebuts pendents

+ Cobraments i pagaments pendents de liquidar