Finques Chicote

Gestió de Patrimonis

Gestionem patrimonis des del 1968

La proximitat al client, acompanyant-lo i guiant-lo en les millors solucions, han fet de Finques Chicote un referent en la gestió de patrimonis.

Gestió de Patrimonis

Mitjançant la gestió de patrimonis, oferim un servei global a persones individuals i societats patrimonials.

Administració Moderna

El nostre equip de professionals està qualificat per a gestionar tot tipus de patrimonis, des de patrimonis individuals fins a grans societats patrimonials.

A Finques Chicote el servei de gestió de patrimonis s’agrupa en tres àrees d’actuació:

+ Informació

Gestions d’àmbit economic-administratiu:

+ Redacció del contracte d’arrendament.

+ Gestió de les fiances.

+ Gestió del cobrament del lloguer.

+ Elaboració de la liquidació mensual al propietari.

+ Elaboració de la liquidació mensual al propietari.

+ Ingrés de la renda al propietari pel mitjà acordat.

+ Notificació a l’inquilí dels augments de renda.

+ Notificació a l’inquilí de qualsevol variació del lloguer.

 

Gestions d’àmbit tècnic:

+ Gestió i seguiment d’incidències.

+ Tramitació i seguiment dels sinistres amb companyies d’assegurances.

+ Manteniments i conservació de l’immoble.

+ Reparació i rehabilitació de l’immoble.

+ Compliment de les normatives tècniques.

 

Gestions d’àmbit jurídic-laboral:

+ Seguiment i reclamació de morositat.

+ Control de processos judicials.

+ Control jurídic de contracte amb proveïdors.

+ Gestions amb els organismes oficials.

+ Control del compliment de les normatives vigents.

+ Control del compliment de la normativa de l’IRPF.

+ Control del compliment de la normativa de l’IVA.

+ Contractació del personal necessari per a l’immoble.

+ Control de compliment de les normatives laborals.