Finques Chicote

Gestió de Patrimonis

Gestionem patrimonis des del 1968

La proximitat al client, acompanyant-lo i guiant-lo en les millors solucions, han fet de Finques Chicote un referent en la gestió de patrimonis.

Gestió de Patrimonis

Mitjançant la gestió de patrimonis, oferim un servei global a persones individuals i societats patrimonials.

Administració Moderna

El nostre equip de professionals està qualificat per a gestionar tot tipus de patrimonis, des de patrimonis individuals fins a grans societats patrimonials.

A Finques Chicote el servei de gestió de patrimonis s’agrupa en tres àrees d’actuació:

+ Informació

Gestions d’àmbit economic-administratiu:

+ Redacció del contracte d’arrendament.

+ Gestió de les fiances.

+ Gestió del cobrament del lloguer.

+ Elaboració de la liquidació mensual al propietari.

+ Elaboració de la liquidació mensual al propietari.

+ Ingrés de la renda al propietari pel mitjà acordat.

+ Notificació a l’inquilí dels augments de renda.

+ Notificació a l’inquilí de qualsevol variació del lloguer.

 

Gestions d’àmbit tècnic:

+ Gestió i seguiment d’incidències.

+ Tramitació i seguiment dels sinistres amb companyies d’assegurances.

+ Manteniments i conservació de l’immoble.

+ Reparació i rehabilitació de l’immoble.

+ Compliment de les normatives tècniques.

 

Gestions d’àmbit jurídic-laboral:

+ Seguiment i reclamació de morositat.

+ Control de processos judicials.

+ Control jurídic de contracte amb proveïdors.

+ Gestions amb els organismes oficials.

+ Control del compliment de les normatives vigents.

+ Control del compliment de la normativa de l’IRPF.

+ Control del compliment de la normativa de l’IVA.

+ Contractació del personal necessari per a l’immoble.

+ Control de compliment de les normatives laborals.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik