Elecció del càrrec de president de la comunitat de propietaris

L’elecció del càrrec de president de la comunitat de propietaris sol convertir-se, de vegades, en un dels punts conflictius a tractar en una reunió.

Inicialment sembla un punt fàcil de resoldre, però en moltes ocasions, no sol ser així.

Vegem que diu referent al càrrec de president tant la llei de propietat horitzontal a Catalunya com a la resta d’Espanya.

Catalunya

Aquí la llei ens diu que:

 1. El càrrec de president ha de ser exercit per un propietari.
 2. És triat per la Junta de propietaris
 3. El càrrec dura un any o fins a la següent reunió
 4. És obligatori exercir el càrrec, tot i que la Junta de propietaris pot acceptar una excusa que estigui fonamentada per no exercir el càrrec.
 5. Es nomena, si no hi ha candidats, per torn rotatori o per sorteig entre els propietaris que no han exercit el càrrec.

 

Resta d’Espanya

En aquest cas diu:

 1. El càrrec de president també ha de ser exercit per un propietari.
 2. També és triat per la Junta de propietaris
 3. El càrrec dura un any.
 4. És obligatori exercir el càrrec. No obstant, el propietari designat podrà sol·licitar el seu relleu davant d’un jutge dins del mes següent al seu accés al càrrec, al·legant les raons que li impedeixin exercir el càrrec.
 5. Es nomena mitjançant elecció, o subsidiàriament, mitjançant torn rotatori o sorteig

Anem a analitzar el que diuen les dues legislacions i que similituds i diferències hi ha:

Similituds

 • El càrrec de president ha de ser obligatòriament exercit per un propietari
  • Propietari = titular registral
  • Això exclou qualsevol altre membre del departament que no sigui titular registral
  • No pot delegar la seva representació en ningú
 • És triat per la Junta de propietaris
 • El càrrec dura un any
 • És obligatori exercir el càrrec

Diferències

 • A Catalunya el càrrec dura un any o fins que es realitzi la següent reunió.
 • En la resta d’Espanya indica que només és un any.
 • A Catalunya si el propietari triat per al càrrec de president realitza al·legacions fonamentades per no poder exercir el càrrec i la Junta de propietaris ho considera pertinent, pot triar a un altre propietari.
 • En la resta d’Espanya indica que si el propietari designat no està d’acord, haurà de sol·licitar el seu relleu en el termini d’un mes davant d’un jutge. Lògicament, haurà de realitzar les al·legacions pertinents que li impedeixen exercir el càrrec.
 • A Catalunya el nomenament pot ser:
  • Candidat que es presenta voluntari (la Junta de propietaris ho ha d’acceptar)
  • Per torn rotatori
  • Per sorteig entre els propietaris que no han exercit el càrrec
 • A la resta d’Espanya es nomena:
  • Per elecció (que la majoria de la Junta de propietaris es posi d’acord en què sigui un propietari determinat)
  • Per torn rotatori
  • Per sorteig (no s’especifica si ha exercit abans el càrrec o no)

Anàlisi de les diferències entre les dues lleis

 1. A la primera diferència amb prou feines hi ha variació, només que a Catalunya dona a entendre que el càrrec de president pot durar més d’un any (fins a la propera reunió)
 2. En la segona diferència si que hi ha variacions importants. Mentre a Catalunya un propietari que consideri que no pot exercir el càrrec realitzi al·legacions fonamentades, pot ser saltat i la Junta de Propietaris triar a un altre propietari.
  1. Lògicament, hauran de ser raons de pes i molt fonamentades.
  2. A la resta d’Espanya ens dóna a entendre que si un propietari al·lega que no pot exercir el càrrec i la Junta de propietaris no ho accepta, encara que les seves raons siguin molt fonamentades, haurà d’acudir al jutge.
  3. No obstant, en la práctica aixó també pot succeir a Catalunya si un propietari al·lega raons fonamentades per no exercir el càrrec i la Junta de Propietaris no ho accepta.
  4. La diferència entre les dues lleis rau que a Catalunya sí indica la possibilitat d’al·legacions fonamentades i en la resta d’Espanya no.
 3. A la tercera diferència veiem que a Catalunya existeix la possibilitat del propietari voluntari i en la resta d’Espanya no apareix aquesta figura, si no que només parla d’elecció.
  1. Tot i que és evident que, si un propietari es presenta voluntari i la Junta ho accepta, no té perquè haver-hi problemes.

Coincideixen en el torn rotatori i en quan al sorteig, difereixen que a Catalunya diu que ha de ser entre els propietaris que no han exercit el càrrec i en la resta d’Espanya parla només de sorteig.

Possibles problemes en l’elecció del president de la comunitat de propietaris

Després de tot el que s’ha indicat, el problema en el nomenament del càrrec de president pot sorgir si el propietari designat no ho accepta i les al·legacions que realitza no són molt consistents i fonamentades per a la Junta de propietaris.

És molt difícil que la comunitat hagi d’acudir al jutge per dirimir l’elecció del càrrec de president, més aviat, seria un absurd.

El correcte és que, si un propietari es nega totalment a exercir el càrrec de president, es triï a un altre propietari, encara que no sigui just.

Un altre dels problemes que se’ns planteja en l’elecció del càrrec de president és quan el propietari designat no viu en la finca o no aparca el seu vehicle en el garatge.

Si ens atenim a la legislació, en tots els casos hauria d’exercir el càrrec, tot i que el propietari pot considerar-ho com una al·legació fonamentada per no exercir-ho. Una altra qüestió és que la Junta de propietaris ho entengui així o no.

Però, deixem de banda el que indiquen les lleis i pensem en l’aspecte pràctic.

És aconsellable que un propietari que no viu en una finca o aparca en un garatge sigui president?

La resposta seria que no és aconsellable per diversos motius:

 • Un propietari que no viu en la finca o no aparca en el garatge, desconeixerà els problemes que puguin sorgir en la comunitat.
 • Desconeixerà el dia a dia de la comunitat.
 • Aquest fet significarà que el vicepresident haurà d’assumir les funcions del president per l’absència del veí nomenat per al càrrec, amb el consegüent empipament del propietari vicepresident.

Per tant, i com a resum, l’aconsellable per a l’elecció del càrrec de president seria:

 1. Triar al propietari per torn rotatori perquè d’aquesta forma exerceixin el càrrec tots els propietaris, tret que es presenti voluntari un propietari i que sigui acceptat per la majoria de la Junta de Propietaris.
 2. Saltar-ne al propietari que no visqui en la finca o no aparqui en el garatge.
 3. Saltar-ne al propietari que realitzi al·legacions molt fonamentades i de pes per no poder exercir el càrrec, o es negui rotundament a exercir el càrrec.

Si te ha gustado esta publicación de “Elecció del càrrec de president del a comunitat de propietaris”, también te puede interesar

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Sign up with email

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik