Vehicles que sobresurten de les places d’aparcament.

En la majoria dels pàrquings de les comunitats de propietaris és molt habitual que un alt percentatge dels vehicles, en concret els cotxes, sobresurtin dels límits de la plaça, especialment per la seva part posterior.

Aquest problema existeix, principalment, en els pàrquings antics, ja que en els més recents les dimensions de les places són majors tant d’amplària com de longitud, a raó de la grandària dels cotxes actuals.

En aquests pàrquings més antics les dimensions de les places estaven adequades amb els vehicles de l’època.

Es dona la circunstancia que aquestos han augmentat de mida, però les places continuen sent les mateixes.

Per què és un problema els cotxes que sobresurten?

Considerem que és un problema per diverses circumstàncies:

 • La primera seria per que no està permès. Si una plaça té unes línies que delimiten les seves dimensions és per alguna cosa. Hem de pensar que no es tracten només d’una referència per poder aparcar, si no que hem d’imaginar aquestes línies com si tinguesin volum.
 • El segon és que molts d’aquests cotxes que sobresurten causen molèsties a la resta d’usuaris, sobretot si la plaça es troba en una zona crítica de pas o maniobra.
 • I tercer i últim, perquè suposa una falta de respecte cap a la resta dels propietaris de l’aparcament. Aquest mal ús de la plaça genera un gran malestar entre la resta dels propietaris.

Què hauria de fer un propietari en aquests casos?

Moltes de les situacions dels cotxes que sobresurten de les places succeeix quan el propietari es canvia el vehicle per un altre nou.

L’antic potser ocupava correctament la plaça, però el nou cotxe és més gran i ample, i en la majoria dels casos sobresurt dels límits.

Lo més correcte seria que abans de comprar el nou cotxe es verifiquin les dimensions de la plaça perquè aquest càpiga dins dels límits.

I si no és possible, només hi ha dues opcions:

 • O comprar un cotxe més petit
 • O comprar una altra plaça d’aparcament

Però tots sabem que això no ho fa gairebé ningú i per això, es generen els problemes que estem comentant.

Possibles situacions dels cotxes que sobresurten

Quan un cotxe sobresurt dels límits de la plaça, podem trobar-nos amb les següents situacions:

 • El cotxe molesta a la resta d’usuaris.
 • El cotxe no molesta.

A priori, podríem pensar que les dues situacions són diferents, però no és així.

És indiferent que un vehicle que sobresurt molesti o no. La infracció és la mateixa en els dos casos i no es pot fer-ne distincions.

També, ens podem trobar amb altres situacions igualment greus:

 • Que el propietari de la plaça la llogui i el cotxe de l’inquilí sobresurti. Aquest cas és especialment preocupant ja que el propietari té la potestat de llogar la seva plaça a un cotxe que càpiga en la mateixa.
 • Que el propietari tingui un cotxe que cap perfectament a la plaça, però l’aparca malament o molt malament.

Aquestes dues situacions tenen el gran avantatge que es poden evitar amb una mica de ganes i voluntat.

Com es pot solucionar el problema dels cotxes que sobresurten?

En principi, cal destacar que no es tracta d’assumpte de fàcil solució. Si fos senzill no hi hauria tants vehicles que sobresurten de les places.

Una de les possibles solucions seria la següent:

 1. Primer seria convocar una reunió on en l’ordre del dia s’indiqui clarament l’adopció de mesures legals contra tots els propietaris dels cotxes que sobresurten de les places d’aparcament.
 2. Es tracta d’un acord que s’adopta per la majoria dels propietaris i quotes de participació.
 3. En cas afirmatiu, s’ha de comunicar l’acord d’adopció de mesures legals als propietaris infractors per mitjà de burofax amb la finalitat de que hi hagi constància, i donant-los un termini prudencial per solucionar el problema.
 4. En cas contrari, la comunitat contractarà un advocat perquè interposi demanda.
 5. Per a tenir càrrega de prova que poder presentar davant del jutge, un notari haurà d’aixecar acta dels cotxes que sobresurten en diferents dies i horaris.

Lògicament, tot aquest procés té un cost econòmic que, inicialment, ha d’assumir la comunitat de propietaris.

Per aquest motiu, i quan es planteja aquesta qüestió en les reunions de pàrquings, els propietaris no fan el pas de demandar als infractors.

Es deure dels administradors de finques esgotar totes les vias de reclamació amistosa amb els propietaris infractors per tal d’evitar possibles demandes.

Si t’ha agradat aquesta publicació de “Vehicles que sobresurten de les places d’aparcament”, també et pot interessar

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Sign up with email

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik