Modificació d’elements comuns

La modificació d’elements comuns realitzades pels propietaris d’una comunitat sol ser una pràctica més habitual del que pot semblar a simple vista.

Vegem un exemple:

Una persona compra un habitatge en una finca de segona mà i té previst realitzar obres de reforma. Fins a aquí tot normal. És el que sol fer tothom.

Dins d’aquestes obres, es contempla fer un arc en una paret mestra per comunicar dues habitacions de l’habitatge.

Segurament, aquest propietari no comunicarà prèviament a la comunitat de propietaris la seva intenció, quan realment està obligat perquè està realitzant una modificació d’elements comuns, com és una paret mestra, en aquest cas.

Hi ha l’errònia convicció que tot allò que està dins de l’habitatge o local és nostre i per tant, podem fer el que vulguem.

No està de més recordar el contingut de l’article 7 de la Llei de Propietat Horitzontal estatal:

El propietari de cada pis o local podrà modificar els elements arquitectònics, instal·lacions o serveis quan no menyscabi o alteri la seguretat de l’edifici, la seva estructura general, la seva configuració o estat exteriors, o perjudiqui els drets d’un altre propietari, i haurà de donar compte de les obres prèviament a qui representi a la comunitat.

O el contingut de l’article 553-36, paràgraf 2) del Règim Jurídic de la Propietat Horitzontal a Catalunya:

Els propietaris d’un element privatiu poden fer obres de conservació i de reforma sempre que no perjudiquin als altres propietaris ni a la comunitat i que no disminueixin la solidesa ni l’accessibilitat de l’immoble ni alterin la configuració o l’aspecte exterior del conjunt.

Com veiem, tots dos articles són molt clars, però moltes vegades per ignorància o per mala fe, això no si compleix. I el veí en qüestió es pot ficar en un greu problema

Un altre exemple:

Tenim un propietari d’un pis Àtic amb una gran terrassa que decideix pel seu compte, substituir el paviment d’origen per un altre nou, més bonic, amb un gres d’alta qualitat.

Al poc temps el pis inferior es veu afectat per filtracions d’aigua procedents de la terrassa de l’Átic superior.

És molt important destacar que les terrasses dels Átics són elements comuns, l’ús dels quals correspon al propietari de l’Átic. I això té unes limitacions.

Per resoldre el problema de les filtracions, la comunitat avisa a una empresa que determina que la tela asfàltica de la terrassa està en mal estat i s’ha de rehabilitar la terrassa de forma íntegra.

I aquí ve el problema. El veí de l’Átic voldrà que es posi el mateix tipus de paviment en la terrassa (que no és d’origen), però té obligació la comunitat d’assumir aquest cost?

La resposta és que no. Aquest propietari ha realitzat una modificació d’elements comuns (terrassa) pel seu compte (canvi de paviment) i sense comptar amb el permís de la comunitat.

La comunitat té l’obligació de realitzar les obres pertinents, però només de sufragar el cost del paviment original. La diferència amb el paviment col·locat pel veí l’ha de pagar ell. Així de clar, així de simple.

Més exemples:

Una persona adquireix un local per destinar-ho a bar. Realitza reformes en el mateix i modifica els desguassos d’aigües residuals per adequar-los a les característiques del negoci.

Resulta que quan plou de forma abundant, el local pateix inundacions per sortida d’aigües residuals pel sanitari del WC i pel desguàs de l’aigüera de la cuina.

Ve un perit de l’asseguradora de la finca i diu que el motiu d’aquestes inundacions és degut a la modificació dels desguassos del local destinat a bar.

I així es podrian descriure infinitat de problemes similars de modificació d’elements comuns realitzats pels propietaris de qualsevol comunitat, la majoria de les vegades per pura ignorància.

Si tot va bé i no hi ha cap problema col·lateral, doncs no passará res. El conflicte sorgeix quan apareixen problemes que perjudiquen a altres propietaris o fins i tot, al propi propietari infractor.

Conclusió:

Cal tenir molta cura quan efectuem obres en la nostra propietat per no realitzar una modificació d’elements comuns. El més coherent és assessorar-se primer amb el professional pertinent.

En Finques Chicote vivim moltes situacions com les dels exemples indicats. Com a administradors de finques, procurem mentalizar als propietaris de la importància de no modificar els elements comuns.

Si t’ha agradat aquesta publicació de “Modificació d’elements comuns”, també et pot interessar

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Sign up with email

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik