Les portes del garatge d’una comunitat de propietaris.

Les portes del garatge d’una comunitat de propietaris són de dos tipus:

  • Porta de vehicles
  • Portes per als vianants

Vegem cada tipus.

Portes de vehicles

El primer tipus de porta està situat en la façana de l’edifici i permet l’entrada i sortida dels vehicles.

Hi han diferents tipus de portes de vehicles, tot i que las més habituals són:

  • Portes basculants
  • Portes de cancel·la

Les portes basculants s’obren i tanquen de dalt a baix, plegant-se per la meitat. Sol ser el tipus de porta més freqüent en els garatges.

Les portes de cancel·la s’obren de forma lateral ja sigui cap a a la dreta o cap a l’esquerra.

La forma d’obrir les portes de vehicles pot ser mitjançant un comandament a distància, mitjançant clau convencional o magnètica, i últimament també és possible la seva obertura mitjançant una aplicació per al telèfon mòbil.

Les comunitats de propietaris poden contractar un servei de manteniment periòdic de la porta de vehicles que, encara que sense ser obligatori, és molt aconsellable, especialment en el cas de les portes basculants.

Aquestes portes s’han d’utilitzar exclusivament per a l’entrada i sortida de vehicles, no de vianants, cosa que no sempre passa.

Portes per als vianants

Les portes per als vianants solen ser diverses i poden estar situades en el perímetre de l’edifici o encastades dins de la porta de vehicles.

Té la funció d’entrada i sortida per als vianants, i també de sortida d’emergència.

Són de metall i resistents al foc (RF-60 o RF-120, que significa Resistència al Foc 60 minuts o 120 minuts).

S’utilitzen per a l’accés o sortida del garatge per als vianants, així com de sortida d’emergència en cas necessari.
No precisen un manteniment concertat.

Les portes del garatge d’una comunitat de propietaris estan especificades en la llicència d’activitat i concretament, el nombre de portes per als vianants va en funció del nombre de places que hi hagi en el garatge.

Avaries de les portes de garatge

Les avaries que presenten aquestes portes, especialment la porta de vehicles, sol derivar del seu ús i pot afectar tant al motor, com al mecanisme de maniobra.

Són portes que tenen un ús constant per l’entrada i sortida de vehicles, i moltes vegades, un ús anormal pel mal ús dels veïns en sortir o entrar a peu per elles.

Les despeses generades pel manteniment i la reparació tant de les portes de vehicles com de les portes per als vianants han de ser assumits de forma proporcional per tots els propietaris del garatge, sense excepció.

I les possibles avaries d’aquestes portes derivades d’un mal ús com a impactes hauran de ser assumides pel propietari causant.

Les portes i la seguretat del garatge

Una altra qüestió per tenir molt en compte és la seguretat del garatge per evitar l’accés de persones alienes al mateix pels dos tipus de portes.

Això implica que els usuaris, tant propietaris com a inquilins, han d’assegurar-se sempre que després d’entrar o sortir del garatge ja sigui amb els seus vehicles o a peu, les portes quedin sempre ben tancades.

Moltes vegades com a conseqüència de les presses, els usuaris no estan molt atents a aquesta qüestió, pel que les portes o no queden ben tancades, o quan surten o entren amb els vehicles no s’esperen a que es tanqui totalment la porta de vehicles.

En Finques Chicote gestionem l’administració de nombrosos garatges i entenem que es tracta d’un tipus de comunitat de propietaris molt diferent a una finca, de manera que és molt important prioritzar els temes rellevants que afecten als garatges.

Si te ha gustado esta publicación de “Les portes del garatge d’una comunitat de propietaris”, también te puede interesar

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Sign up with email

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik