Consorci de l’Habitatge de Barcelona: Convocatòria 2018.

El 14 de juny s’ha publicat al DOGC núm. 7642 la convocatòria d’Ajudes a la rehabilitació dels elements comuns d’edificis d’habitatges a la ciutat de Barcelona 2018.

El termini de presentació de les sol·licituds d’iscripció a la convocatòria s’inicia el 15 de juny i finalitzarà el 30 de novembre de 2018 (es podrà tancar el termini d’admissions en data anterior o posterior a l’establerta, en funció de les disponibilitats pressupostàries).

La dotació econòmica inicial d’aquests ajuts és de 14.395.000 euros. (9.494.000 euros de l’Ajuntament + 3.000 euros de la Generalitat + 1.900.000 euros de remanent d’exercicis anteriors).

Aspectes diferenciadors d’altres convocatòries:

  • Se suprimeix l’ajuda per a la redacció de l’ITE i del Certificat d’Eficiència Energètica.
  • Segueixen essent documents necessaris per a la sol·licitud dels ajuts.
  • S’han modificat els imports de les subvencions i el topall de l’import subvencionable per edifici. També existeix un topall per a l’habitatge. Essent el màxim de la subvenció final el valor més restrictiu d’ambdós.
  • Es mantenen els ajuts de cohesió social (fins al 100%). A l’actual convocatòria s’ha incrementat fins a tres vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).

En els edificis que incloguin habitatges llogats, només se subvencionaran aquelles que acreditin que:

  • Disposen d’un contracte de lloguer amb un termini mínim de 5 anys de vigència.
  • Que el preu del lloguer està per sota del màxim previst dins del marge de l’Índex de referència de preus de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
  • No siguin habitatges d’ús turístic.

En edificis que incloguin habitatges buits, la concessió de la subvenció quedarà condicionada a la seva inclusió en la Borsa de Lloguer Social de Barcelona per un període de 5 anys.

En edificis de propietat horitzontal la subvenció es reduirà proporcionalment al percentatge de despeses comunes de les afectades.

En edificis de propietat vertical, es denegarà la totalitat de la subvenció sol·licitada.

Facilitem document on es detallen els aspectes més rellevants de la convocatòria 2018. On es detalla la Convocatòria 2018 del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

FONT: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida

http://www.cafbl.cat

 

También te puede interesar

Ocupacions il·legals d’habitatges

ocupacions il·legals d'habitatges

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Sign up with email

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik