Asfaltat del garatge

L’asfaltat del garatge d’una comunitat de propietaris és una de les obres més costoses i que més problemes pot causar, si no es fa correctament.

Quan una comunitat de propietaris garatge té el paviment molt malmès, amb molts sots, forats, etc. es planteja com a solució el realitzar un nou paviment per mitjà d’asfalt.

Repintat dels límits de les places

Lògicament, en aquests casos implica haver de repintar els límits de les places. I aquí és on se sol produir un dels primers punts conflictius.

Com sabem, les dimensions de les places de garatge amb una certa antiguitat no són molt generoses, producte de la mida dels vehicles d’aquella época.

Les friccions es donan en aquests casos a l’efectuar el repintat de les places un cop a concluit l’asfaltat del garatge.

Les variacions de les dimensions en algun centímetre poden desencadenar autèntics problemes entre els propietaris de les places implicades.

Vehicles fora del garatge

Un altre dels punts conflictius és la necessitat que els vehicles estiguin fora del garatge durant el temps d’execució dels treballs d’asfaltat del paviment, i que no sol ser curt.

Molts propietaris plantegen que, al tenir el vehicle fora del garatge, els suposa haver de llogar una plaça en un altre garatge, de manera que la comunitat hauria d’assumir aquest cost econòmic.

Cal destacar que la comunitat de propietaris no té cap obligació d’acceptar aquesta proposta, encara que es pot acordar en reunió.

Passos a seguir per a l’asfaltat del garatge

Vegem quins serien els passos correctes que s’haurien de realitzar per a l’asfaltat del garatge d’una comunitat de propietaris:

 1. Tots els vehicles hauran d’estar fora del garatge durant l’execució dels treballs.
 2. Per això, s’ha de planificar l’execució dels treballs a l’agost, a ser possible. El motiu és que es tracta del mes vacacional per excel·lència en aquest país, el que implica que hi haurà un menor nombre de vehicles en el garatge i, per tant, es causaran menys molèsties als usuaris.
 3. És molt important disposar dels plànols originals del garatge amb la distribució i dimensions de les places.
 4. En cas contrari, s’haurà de fer el següent:
  1. Una vegada no hi hagi vehicles en el garatge i abans d’iniciar els treballs d’asfaltat, l’empresa encarregada ha de realitzar unes marques o testimonis de les dimensions exactes de cada plaça.
  2. Aquestes marques no podran esborrar-se o anul·lar-se durant l’asfaltat, ja que permetran repintar les dimensions de les places de manera correcta un cop hagin quedat conclosos els treballs.
 5. Intentar realitzar els treballs en el menor temps que sigui possible per causar les mínimes molèsties als usuaris.
 6. Els vehicles només podran tornar al garatge un cop estiguin conclosos els treballs de forma total amb l’asfalt totalment sec i les places repintades.
 7. És molt important que els propietaris s’assegurin que el repintat de les dimensions de les seves places ha estat correcte i tal com estava amb anterioritat a les feines d’asfaltat.

Com veiem, no és molt complicat l’asfaltat d’un garatge d’una comunitat de propietaris si es segueix el protocol d’execució adequat i de forma escrupolosa.

El resultat final és molt notori i suposa una millora notable del garatge, implicant un augment del valor econòmic de les places.

En Finques Chicote administrem moltes comunitats de propietaris garatge i estem acostumats a gestionar els treballs d’asfaltat del paviment quan així ho decideixen els veïns.

Si te ha gustado esta publicación de «Asfaltat del garatge», también te puede interesar

Reset password

Ingrese su dirección de correo electrónico y le enviaremos un enlace para cambiar su contraseña.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Ingresa con e-mail

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Al hacer clic en el botón «INSCRIBIRSE», acepta los Condiciones de uso y Política de privacidad
Powered by Estatik