Subvencions de sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries.

Amb data 1 d’agost de 2017 s’ha publicat la RESOLUCIÓ EMC/1865/2017 de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries, associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum.

Subvencions sistema d’emmagatzematge

Es consideren subvencionables els Sistemes d’Emmagatzematge d’Energia elèctrica ubicats en edificis d’ús residencial domèstic amb bateries de la tecnologia ió-liti que formin part d’una instal·lació fotovoltaica que estigui connectada a l’interior d’una xarxa acollida a qualsevol de les modalitats d’autoconsum d’energia elèctrica (definides en l’article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric), que s’instal·lin dintre del territori català.

Exclusions

No seran subvencionables els sistemes d’emmagatzematge per instal·lacions aïllades.

Beneficiaris sistema d’emmagatzematge

Són beneficiàries d’aquests ajuts:

a) Les persones físiques que no desenvolupin una activitat econòmica

b) Les comunitats de propietaris

Quantia

L’import de la subvenció serà, com a màxim, del 70% del cost total de les despeses del sistema d’emmagatzematge amb bateries de la tecnologia ió-liti, amb un límit de 5.000 euros per sistema.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds, d’execució i de justificació es determinaran en la convocatòria corresponent, que està previst que es publiqui a partir del mes de setembre.

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència no competitiva, i el criteri d’atorgament serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de la convocatòria.

Enllaç amb les bases de la convocatòria:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=794245&language=ca_ES

FONT: Generalitat de Catalunya
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/icaen-sistemes-demmagatzematge-denergia-electrica-amb-bateries-associats-a-installacions-fotovoltaiques-dautoconsum/

También te puede interesar

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Sign up with email

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik