Seminari Pisos Turístics: Normativa i problemàtica jurídica dels allotjaments i habitatges d’ús turístic a Catalunya.

El proper 13 de juliol, a la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, tindrà lloc el Seminari “Problemàtica jurídica dels allotjaments i habitatges d’ús turístic a Catalunya” que abordarà les últimes novetats legals sobre la matèria i la problemàtica pràctica que es suscita. Per impartir les ponències d’aquests seminari assistiran prestigiosos conferenciants que uneixen a la seva experiència professional, una provada capacitat d’anàlisi, entre els quals es trobarà el conegut advocat i conferenciant Alejandro Fuentes-Lojo Lastres.

Amb l’objectiu d’estar sempre actualitzats i al corrent de les novetats legals que puguin afectar els nostres clients i a les Comunitats de Propietaris que administrem, el personal del Departament de Comunitats de Finques Chicote al complet, té previst assistir a aquest Seminari.

Programa del Seminari pisos turístics:

Matí

09:45h = OBERTURA
Sr. Joan Ràfols Esteve
President de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona

10:00h = LA REGULACIÓ DELS ESTABLIMENTS D’ALLOTJAMENT D’ÚS TURÍSTIC I DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC A CATALUNYA
– Novetats legals del Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic (Llei 5/2017).
– La regulació jurídica de les llicències administratives d’ús turístic: naturalesa, tramitació, transmissibilitat, extinció, etc.
– El Nou Pla Especial d’Allotjaments Turístics de Barcelona (PEUAT).
Sra. Sonia Cobos Lucas
Directora d’Actuació Urbanística de la Gerència Adjunta d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona

12:00h = ASPECTES ADMINISTRATIUS
– El procediment de protecció de la legalitat.
– Principis i regulació del procediment administratiu sancionador.
– El recurs d’alçada i altres recursos administratius.
Sr. Manuel Mallo Gómez
Director de l’Àrea de Règim Jurídic dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona

Tarda

16:15h = ASPECTES CONTENCIÓS-ADMINISTRATIUS
– Especialitats del procediment contenciós-administratiu en matèria de protecció de la legalitat urbanística i de denegació de llicències administratives.
– El recurs contenciós-administratiu.
– La nova regulació del recurs de cassació davant el TS. Especialitats del recurs de cassació davant el TSJ. El format dels escrits processals.
– Última jurisprudència.
Sr. Manuel Alcover Povo
Magistrat del Jutjat del Contenciós-Administratiu nº14 de Barcelona

18:00h = ASPECTES CIVILS I PROCESSALS
– La prohibició estatutària de l’ús turístic als edificis dividits en propietat horitzontal.
– L’acord de prohibició d’ús turístic i la demanda d’impugnació d’acords comunitaris.
– L’acció de cessació. Requisits de procedibilitat problemàtica processal (legitimació, acumulació d’accions, etc).
– Problemàtica en matèria d’arrendaments urbans i accions judicials.
Sr. Alejandro Fuentes-Lojo Lastres
Advocat. Soci Director Bufete Fuentes Lojo

Per més informació del seminari de pisos turístics:
http://www.enfoquexxi.com/

También te puede interesar

Autoconsumo eléctrico

autoconsumo eléctrico

 

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik