Seminari Pisos Turístics: Normativa i problemàtica jurídica dels allotjaments i habitatges d’ús turístic a Catalunya.

El proper 13 de juliol, a la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, tindrà lloc el Seminari «Problemàtica jurídica dels allotjaments i habitatges d’ús turístic a Catalunya» que abordarà les últimes novetats legals sobre la matèria i la problemàtica pràctica que es suscita. Per impartir les ponències d’aquests seminari assistiran prestigiosos conferenciants que uneixen a la seva experiència professional, una provada capacitat d’anàlisi, entre els quals es trobarà el conegut advocat i conferenciant Alejandro Fuentes-Lojo Lastres.

Amb l’objectiu d’estar sempre actualitzats i al corrent de les novetats legals que puguin afectar els nostres clients i a les Comunitats de Propietaris que administrem, el personal del Departament de Comunitats de Finques Chicote al complet, té previst assistir a aquest Seminari.

Programa del Seminari pisos turístics:

Matí

09:45h = OBERTURA
Sr. Joan Ràfols Esteve
President de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona

10:00h = LA REGULACIÓ DELS ESTABLIMENTS D’ALLOTJAMENT D’ÚS TURÍSTIC I DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC A CATALUNYA
– Novetats legals del Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic (Llei 5/2017).
– La regulació jurídica de les llicències administratives d’ús turístic: naturalesa, tramitació, transmissibilitat, extinció, etc.
– El Nou Pla Especial d’Allotjaments Turístics de Barcelona (PEUAT).
Sra. Sonia Cobos Lucas
Directora d’Actuació Urbanística de la Gerència Adjunta d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona

12:00h = ASPECTES ADMINISTRATIUS
– El procediment de protecció de la legalitat.
– Principis i regulació del procediment administratiu sancionador.
– El recurs d’alçada i altres recursos administratius.
Sr. Manuel Mallo Gómez
Director de l’Àrea de Règim Jurídic dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona

Tarda

16:15h = ASPECTES CONTENCIÓS-ADMINISTRATIUS
– Especialitats del procediment contenciós-administratiu en matèria de protecció de la legalitat urbanística i de denegació de llicències administratives.
– El recurs contenciós-administratiu.
– La nova regulació del recurs de cassació davant el TS. Especialitats del recurs de cassació davant el TSJ. El format dels escrits processals.
– Última jurisprudència.
Sr. Manuel Alcover Povo
Magistrat del Jutjat del Contenciós-Administratiu nº14 de Barcelona

18:00h = ASPECTES CIVILS I PROCESSALS
– La prohibició estatutària de l’ús turístic als edificis dividits en propietat horitzontal.
– L’acord de prohibició d’ús turístic i la demanda d’impugnació d’acords comunitaris.
– L’acció de cessació. Requisits de procedibilitat problemàtica processal (legitimació, acumulació d’accions, etc).
– Problemàtica en matèria d’arrendaments urbans i accions judicials.
Sr. Alejandro Fuentes-Lojo Lastres
Advocat. Soci Director Bufete Fuentes Lojo

Per més informació del seminari de pisos turístics:
http://www.enfoquexxi.com/

También te puede interesar

Autoconsumo eléctrico

autoconsumo eléctrico