Política de privacitat

La confidencialitat, la seguretat de la informació i la protecció de dades de caràcter personal són valors molt importants a FINQUES CHICOTE S.L. Per aquest motiu, els facilitem la informació de la nostra política de privacitat:

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 2. La legitimació del tractament.
 3. Per quines finalitats tractem les seves dades.
 4. Durant quant de temps conservem les seves dades.
 5. A quins destinataris comuniquem les dades.
 6. Quins són els seus drets.

FINQUES CHICOTE S.L. s’obliga a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals continguda en el Reglament General RGPD 2016/679 UE i en la Llei de serveis de seguretat de la informació LSSI 34/2002.

 

1. Responsable del tractament:

FINQUES CHICOTE S.L. amb NIF: B-63045710

Adreça postal: Avinguda de Madrid 140, Entl. 2ª, 08028 Barcelona
Tel:
933 399 166

E-mail: info@finqueschicote.es

 

2. Legitimació del tractament:

La base de legitimació del tractament de les dades és el consentiment de l’usuari al complimentar els formularis, acceptar el tractament de dades per a les finalitats indicades en cada cas i acceptar la nostra política de privacitat.

 

3. Finalitat del tractament:

Les dades personals seran exclusivament utilitzades per a les finalitats exposades en el formulari de recollida de dades.

Les dades de caràcter personal que ens proporcioni mitjançant l’enviament de correus electrònics, així com les dades a les quals FINQUES CHICOTE S.L. accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consultes o sol·licituds realitzades mitjançant la Web, seran recollides en un fitxer responsabilitat de FINQUES CHICOTE S.L. i el propòsit del qual és atendre a consultes o sol·licituds, així com elaborar el seu perfil d’usuari sobre la base dels seus hàbits de navegació a fi de mantenir-lo informat sobre els béns i serveis que puguin resultar del seu interès.

 

4. Conservació de les dades:

Les seves dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual van ser recollides i no sigui sol·licitada la seva supressió o revocació.

Sense perjudici de la seva conservació per posar a disposició de les autoritats competents pel compliment d’obligacions legals.

 

5. Destinataris de les dades:

Les seves dades no seran comunicades a tercers excepte a les nostres empreses associades i pel compliment d’obligacions legals.

En determinats casos es donarà accés a les seves dades a determinats proveïdors que presten serveis a la nostra empresa, com l’enviament de les newsletters, l’emmagatzematge de dades o de pàgines web, sent que amb tots ells es tenen signats els contractes de protecció de dades com encarregats del tractament i en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies.

 

6. Drets en relació a les seves dades de caràcter personal:

L’usuari podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment i exercir els drets de:

 • Accés a les seves dades per saber quines son objecte de tractament.
 • Rectificació de les dades inexactes.
 • Supressió quan les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals van ser recollides.
 • Portabilitat en els casos previstos per la normativa i seran lliurats en format estructurat a vostè o al nou encarregat del tractament que designi.
 • Limitació en determinades circumstàncies.
 • Oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació personal.

El termini màxim per a resoldre l’exercici dels drets és 1 mes des de la recepció de la sol·licitud.

L’usuari podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos a la legislació vigent, a l’atenció: Protecció de dades a l’adreça Avinguda de Madrid 140, Entl. 2ª, 08028 Barcelona, o per correu electrònic a info@finqueschicote.es

En el cas de no ser atès satisfactòriament pot presentar una reclamació davant l’Autoritat espanyola de Protecció de dades.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquesta política de privacitat, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i verídiques.

 

Mesures de seguretat:

FINQUES CHICOTE S.L. informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik