Impacte del nou Decret del sector elèctric a l’autoconsum amb panells solars.

Fins ara l’autoconsum elèctric tant fotovoltaic com elèctric era regulat pel RD 900/2015 de 9 d’Octubre, conjuntament amb les lleis i decrets del Sector Elèctric.

L’aplicació d’aquest decret suposava una sèrie de traves i costos a l’autoconsum elèctric: permisos de connexió, limitacions, impostos, facturació i legalitzacions de les instal·lacions.

Recentment el Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital ha publicat una proposta d’un nou decret per regular l’accés i la connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica. Amb aquest nou Decret es solucionen moltes de les dificultats per a la instal·lació de panells solars fotovoltaics i obre la porta a la seva instal·lació en clients i comunitats de veïns.

De les novetats d’aquest nou Decret es destaquen alguns aspectes que poden ser d’utilitat per a tots aquells clients i comunitats de propietaris que vulguin millorar i economitzar la seva instal·lació elèctrica:

  • S’agilitza la tramitació i sol·licitud dels permisos d’accés i connexió.
  • Es crea un procediment abreujat per a obtenció de permisos d’accés i connexió a les instal·lacions de menys de 15 kW.
  • No es necessitaran sol·licitar permisos d’accés i connexió per a les instal·lacions que tinguin dispositius antiabocament.
  • Haurà també un procediment abreujat per a la connexió d’instal·lacions.
  • Es podran fer instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum col·lectiu fins a 100 KW.
  • La potència de la instal·lació solar no estarà limitada per l’energia contractada.
  • Les modificacions en els contractes permetran la reducció de la facturació i la venda de l’energia abocada a la xarxa en alguns casos.

Per més informació, feu clic en els següents enllaços:

* Proposta de Reial Decret d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució.

* Memòria de la Proposta de Reial Decret d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució.

Si vostè és client de Finques Chicote i desitja més informació, pot adresarse per correu electrònic a l’Oficial Administrador assignat a la seva comunitat.

También te puede interesar

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Sign up with email

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik