Panells solars tèrmics

Per què instal·lar panells solars tèrmics?

Tot i que la indústria de la generació elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics té molta visibilitat i s’instal·len cada vegada més equips d’aquest tipus, hi ha altres formes d’aprofitar l’energia del Sol. Els panells solars tèrmics (o col·lectors solars), per exemple, s’utilitzen per escalfar l’aigua d’un circuit domèstic o industrial, d’una comunitat de veïns, etc., i permeten estalviar quantitats substancials de diners en aquest concepte i en altres, com calefacció, climatització de piscines, etc.

Externament, els panells solars tèrmics més habituals no semblen molt diferents dels seus germans fotovoltaics, però en realitat no tenen molt a veure. L’objectiu aquí és aprofitar el millor possible els raigs solars perquè aquestos escalfin una sèrie de canonades per les quals circula un líquid. Estem parlant de el tipus de panell solar tèrmic conegut com a captador pla, el qual presenta una superfície de vidre protector i sota d’ell corren una sèrie de tubs. Per aquests tubs no circula aigua normal, sinó un líquid especial anticongelant que pot suportar les condicions extremes de fred a l’hivern sense trencar les canonades. És un líquid que absorbeix ràpidament la calor solar en aquest circuit primari, i l’energia, a través d’un sistema d’intercanvi de calor, es transmet després al circuit secundari pel qual corre l’aigua sanitària.

Tanc tèrmic

L’aigua calenta s’emmagatzema en un tanc tèrmic especial, el que permetrà disposar-ne a totes hores del dia, fins i tot de nit. En essència, és un termo gegant que manté l’aigua calenta durant hores. D’aquesta manera, podrem utilitzar-la sense fer servir sistemes menys ecològics, com els escalfadors elèctrics o de gas, que a més suposen una despesa econòmica per l’ús d’aquesta energia. Si tenim en compte això últim, un sistema de panells solars tèrmics s’amortitza ràpidament amb el temps, ja que pot durar al menys 10 anys amb un mínim manteniment.

Lògicament, el clima d’el lloc en el qual s’hagi instal·lat el panell solar tèrmic influeix en el seu rendiment. Els llocs en els quals abunda el sol i els dies ennuvolats són escassos, oferirà un millor entorn per al sistema. Un bon panell en aquesta situació pot tenir una eficiència del 90%.

Instal·lació ampliable de panells solars tèrmics

Si cal, podem unir diversos panells tèrmics entre si, augmentant la quantitat d’energia solar que és possible captar i el cabal d’aigua que serà possible escalfar. Això serà molt útil en instal·lacions de piscines, on es consumirà molta aigua calenta en poc temps.

Existeix encara una altra tecnologia menys freqüent per als panells solars tèrmics, anomenada captador de tubs de buit, que ja no té l’aspecte d’un panell fotovoltaic i que disposa de sistemes pensats per a minimitzar les pèrdues de temperatura. El seu cost és superior i per això no és tan freqüent la seva instal·lació.

Sigui quina sigui la tecnologia escollida, el sistema ha de ser orientat correctament per maximitzar les hores d’exposició solar. D’aquesta manera podrem gaudir d’aigua calenta en tot moment i a un mínim cost, col·laborant al mateix temps a reduir la contaminació ambiental. Els panells poden usar-se així mateix per escalfar l’aigua que circula per un circuit de calefacció, o per mantenir una temperatura agradable a l’aigua d’una piscina.

Per obtenir més informació i detalls del funcionament dels panells solars tèrmics, es pot accedir a aquest vídeo.

Si te ha gustado esta publicación de “Panells solars tèrmics”, también te puede interesar

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Sign up with email

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik