Impost sobre les hipoteques

Catalunya aumenta al 2% l’impost sobre les hipoteques.

Amb data 16 de juliol el Govern de Catalunya ha aprovat un decret pel qual el tipus impositiu que ara paga la banca en l’impost d’actes jurídics (AJD) augmenta l’1,5% al 2%. S’estima que aquest canvi legal permetrà a la Generalitat recaptar més de 81 milions d’euros a l’any.

L’impost sobre actes jurídics documentats grava, sobretot, la constitució de préstecs hipotecaris i és recaptat per les comunitats autònomes.

Es tracta d’un tribut que l’any passat va ser objecte de polèmica a causa de diverses sentències creuades del Tribunal Supremo sobre qui havia d’abonar, si la banca o el client. Aquest debat es va tancar amb la intervenció del Govern Estatal per a que a partir d’aquest moment recaigués el seu pagament en les entitats bancàries. En l’actualitat, les CC.AA. graven la constitució d’hipoteques amb una taxa que varia entre el 0,4% i el 2%.

A més d’aquest augment de l’AJD que converteix Catalunya en la comunitat amb el tipus d’impost més alt, el decret llei de mesures tributàries urgents i de lluita contra el frau fiscal de Catalunya preveu altres mesures tributàries, com la inclusió com a subjectes passius als fons de titulització que són titulars de grans paquets d’habitatges buits.

 

Impost sobre les hipoteques

 

El decret haurà de ser aprovat pel Parlament de Catalunya abans de la seva entrada en vigor, atès que aquestes iniciatives estaven inicialment previstes en els Pressupostos de la Generalitat per al 2018, que no van aconseguir ser aprovats i que van obligar a prorrogar els de l’any anterior .

 

FONT: Cinco Días

http://cincodias.elpais.es

Si t’ha agradat aquesta publicació de “Catalunya aumenta al 2% l’impost sobre les hipoteques”, també et pot interessar

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Sign up with email

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik