El Govern amplia els contractes de lloguer

El Govern central ha aprovat un Reial decret Llei amb mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer per ‘millorar l’accés a l’habitatge i afavorir el lloguer assequible’, i ha descartat limitar els preus en l’habitatge en renda.

En concret, el Reial Decret aborda qüestions com una ampliació de la pròrroga obligatòria dels contractes des dels tres als cinc anys (o fins a set anys si l’arrendador és persona jurídica). Fins ara, els inquilins podien seguir de lloguer prorrogant el contracte fins a tres anys, encara que el seu contracte fora d’una durada inferior. A més s’amplia el termini de pròrroga tàcita d’un a tres anys. Això s’aplicarà als contractes que se signin un cop entri en vigor el Reial Decret.

Aquesta mesura és precisament una de les que rebutjava el sector immobiliari en què cada vegada més fons institucionals estan apostant per crear vehicles especialitzats en lloguer. Així, creuen que això desincentiva als propietaris a posar al mercat pisos que ara mateix estan buits.

No obstant això, el Govern considera “que el que busca el propietari és tenir la menor rotació possible i això s’aconsegueix amb aquesta mesura ‘. Així, des de Fomento asseguren que no hi ha evidència internacional ni nacional que ampliant l’obligatorietat dels contractes pugi el preu del lloguer o caigui l’oferta.

De fet ‘la quota de lloguer a Espanya ha pujat més quan els contractes estaven a més llarg termini que durant el període en què són tres anys’. El Reial Decret també limita a dues mensualitats la fiança a exigir als arrendataris. Una mesura amb la qual es pretén que hi hagi un major accés al lloguer, ja que actualment amb una demanda desbordada en les grans ciutats s’arribava a demanar fins a tres mesos de fiança que al costat dels honoraris d’agència i el mes corrent, el que suposava per a l’inquilí desemborsar una quantitat d’uns 4.500 euros.

Precisament un altre dels temes que tracta la nova normativa són les despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte, que haurà d’assumir el propietari de l’habitatge, sempre que sigui una persona jurídica (una societat o empresa).

Per incrementar l’oferta es modifica també la Llei d’Arrendaments Urbans per aclarir que “els habitatges turístics queden exclosos de la mateixa i d’altra banda en la Llei de Propietat Horitzontal facilitar que les comunitats de propietaris puguin prohibir l’existència d’apartaments turístics reduint la majoria requerida a tres cinquenes parts.

Pel que fa a les mesures d’impuls fiscal, s’eliminen d’una banda l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en els arrendaments i s’habilita als Ajuntaments perquè apliquin una bonificació de fins al 95% de l’IBI per als habitatges subjectes a lloguer a preu limitat.

 

FONT: El Economista

http://www.eleconomista.es

 

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Sign up with email

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik