Conveni de finançament per impulsar la compra de pisos per a lloguer social

El Govern aprova el conveni de finançament entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’INCASÒL per impulsar la compra de pisos per a lloguer social.

 L’INCASÒL transferirà 13 milions d’euros a l’AHC per la compra de pisos a entitats bancàries a través del sistema de tanteig i retracte.

El Govern preveu superar enguany la xifra de 1.000 pisos comprats amb aquest sistema per ampliar el parc públic i destinar-lo a lloguer social.

El Govern de la Generalitat ha aprovat la subscripció del conveni de finançament entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i l’Institut Català del Sòl, dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat, per al finançament de l’adquisició d’habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, d’acord amb el Decret llei 1/2015, de 24 de març, en exercici del dret de tanteig i retracte.

L’INCASÒL transferirà 13 milions d’euros perquè l’Agència de l’Habitatge de Catalunya compri pisos propietat d’entitats bancàries, procedents d’execucions hipotecàries, aplicant el dret de tanteig i retracte, que serviran per incrementar el parc públic de lloguer social. Amb aquest finançament, l’AHC preveu comprar entre 225 i 250 pisos.

L’import del conveni, que tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2017, es retornarà sense interessos amb l’import dels lloguers que l’Agència recapti dels habitatges adquirits.

Més de 1.000 pisos comprats pel Govern amb tanteig i retracte

A més dels habitatges que s’adquireixin amb el finançament previst en aquest conveni, el Govern preveu comprar enguany 350 pisos més a entitats bancàries gràcies als 18,5 milions d’euros que es van recaptar durant l’any 2016 mitjançant l’impost de pisos buits. D’aquesta manera, aquest any se superaran els 1.000 pisos adquirits pel Govern mitjançant el dret de tanteig i retracte.

Aquesta possibilitat és una de les que preveia el Decret llei de mesures extraordinàries i urgents que el Govern va aprovar el març del 2015 per reforçar la protecció de les famílies en risc de vulnerabilitat residencial.

Així, es va establir el dret de tanteig i retracte a favor de la Generalitat o dels ens locals en les transmissions de tots els pisos provinents d’execucions hipotecàries amb posterioritat a l’abril de 2008. La mesura implica que en les operacions de compra d’habitatges provinents d’execució hipotecària, l’entitat financera ha de comunicar la venda al Govern, que té preferència conjuntament amb els municipis, per comprar el pis pel mateix preu per destinar-lo a lloguer social.

Aquesta mesura s’aplica durant un termini limitat, fins el 2021, i afecta els 234 municipis amb demanda acreditada d’habitatge social. El Govern prioritza l’adquisició de pisos situats en zones amb elevat risc d’exclusió social.

FONT: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona

http://www.cafbl.cat

También te puede interesar

Inspección de puertas automáticas

Inspección de puertas automáticas

 

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Sign up with email

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik