Defectes greus en aparells elevadors.

Nota de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat

La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat als Col”legis d’Administradors de Finques de Catalunya, i per extensió a tots els seus col”legiats, entre ells Finques Chicote, que efectuem la difusió del document explicatiu amb les repercussions que comporta no reparar els defectes detectats a les inspeccions periòdiques de les instal·lacions dels Aparells Elevadors dintre del període establert de correcció.

Com es pot apreciar al document, ens recorden que no reparar els defectes greus en el termini indicat en l’acta d’inspecció (la correcció del qual s’ha de notificar a l’organisme competent), suposa que l’empresa mantenidora està obligada a deixar sense servei l’aparell elevador a instància de l’organisme de control que n’ha efectuat el control periòdic i/o inspecció.

FONT: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida
http://www.cafbl.cat

También te puede interesar

Senyals de TV

senyals de TV

 

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

Sign up with email

Comience con su cuenta

para guardar tus casas favoritas y más

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik