Nou Reglament de l’Impost sobre les estades en Establiments Turístics

El passat dia 21 de setembre es va publicar en el DOGC el Decret 141/2017, pel qual s’aprova el nou Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

Aquest nou reglament deroga el Decret 129/2012, així com les seves modificacions posteriors.

Entre les novetats més significatives, destaquem les següents:

  1. La introducció de nous supòsits d’exempció, com poden ser les estades realitzades per causa de força major i per motius de salut.
  2. Es crea l’ «autoliquidació agregada» que permet efectuar el pagament agregat de quotes respecte d’un col·lectiu de substituts o d’un conjunt d’establiments o equipaments.
  3. En l’article 1 s’estableix que l’auto-liquidació s’ha de fer per via telemàtica i que els terminis són semestrals:
  • Entre els dies 1 i 20 d’octubre, la corresponent al període de l’1 d’abril al 30 de setembre
  • Entre els dies 1 i 20 d’abril, la corresponent al període de l’1 d’octubre al 31 de març

FONT: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona
http://www.cafbl.cat

También te puede interesar

Concessió de subvencions

concessió de subvencions